فولاد مبارکه برداشت آب از زاینده‌رود را به صفر می‌رساند


Hesam 2 اردیبهشت 1400 دقیقه مطالعه
iOS 14

*سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در طرح انتقال آب از خلیج فارس*

احمد سعیــــــدبخش، در خصـــــــوص سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، اظهار کرد:

در حال حاضر سهام‌داران بزرگ این طرح، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه و اتاق بازرگانی اصفهان هستند، البته صنایع دیگر نیز می‌توانند در این طرح مشارکت کنند. فولاد مبارکه نیز سهام‌دار ۲۹ درصد از طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان است.

معاون توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان به طول ۹۱۰ کیلومتر، ۳۶ هزار میلیارد تومان است، گفت:

این طرح طی ۵ سال آینده با انتقال ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال از خلیج فارس به اصفهان به بهره‌برداری خواهد رسید. این طرح بیشتر برای تأمین آب مصرفی در صنعت اصفهان اجرا می‌شود.

فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری در طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و یا خرید پساب فاضلاب شهرهای اطراف به دنبال توسعه نیست.

*کاهش میزان برداشت خود از رودخانه زاینده‌رود*

وی با اعتقاد بر اینکه خرید پساب فاضلاب شهرهای اطراف توسط فولاد مبارکه اتفاقی بُرد- بُرد بود، اظهار کرد:

فولاد مبارکه در این طرح، سرمایه‌گذاری زیادی برای شبکه‌های لوله‌کشی فاضلاب شهرهای اطراف کرده است، زیرا پیشتر، این پساب از طریق چاه‌های جذبی به آب‌های زیرزمینی نفوذ پیدا می‌کرد و سبب آلوده شدن این سفره‌ها می‌شد.

با سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه این شهرها دارای شبکه فاضلاب شده‌اند و فولاد مبارکه نیز میزان برداشت خود از رودخانه زاینده‌رود را کاهش داده است.

*میزان برداشت آب از زاینده‌رود را به صفر برساند*

معاون توسعه شرکت فولاد مبارکه درباره یکی از اهداف سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، عنوان کرد:

یکی از اهداف سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه در طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان این است که میزان برداشت آب از زاینده‌رود را به صفر برساند تا آب رودخانه صرف شرب، کشاورزی و جریان دائمی زاینده‌رود شود.

فولاد مبارکه همچنین نزدیک ۵۰۰ میلیارد تومان در تونل سوم کوهرنگ سرمایه‌گذاری کرده است تا با جریان دائمی آب در زاینده‌رود، این رودخانه دیگر روی خشکی را به خود نبیند.

وی در خصوص برخی نگرانی‌ها مبنی بر اینکه فولاد مبارکه با این طرح به دنبال توسعه است، توضیح داد:

فولاد مبارکه در اصفهان دیگر طرح توسعه ندارد و طرح نورد گرم شماره ۲ درواقع باقیماندۀ طرح شهید خرازی است و طرح توسعه فولاد مبارکه نیست.

*تبعات اجرایی نشدن طرح نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه*

معاون توسعه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در پایان با تأکید بر اینکه طرح نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه، تکمیل‌کننده و مصرف‌کننده محصول تولیدی ماشین ۵ ریخته‌گری است، اظهار کرد:

نورد گرم شماره ۲ محصول تولیدی ماشین ۵ ریخته‌گری را تبدیل به ورق قابل ‌استفاده برای صنایع نفت و گاز می‌کند و اگر این طرح اجرا نشود، فولاد مبارکه به‌ نوعی مجبور به خام‌فروشی تختال تولیدی ماشین ۵ ریخته‌گری خواهد شد.

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*