مخالفت رئیس کمیسیون عمران مجلس با چینی‌ها …


manager 10 آبان 1400 دقیقه مطالعه
iOS 14

رئیس کمیسیون عمران مجلس از مخالفت این کمسیون با حضور شرکت‌های چینی در ایران برای ساخت مسکن خبر داد.

*** ساخت مسکن توسط چینی‌ها

به گزارش صنایع، محمدرضا رضائی کوچی در رابطه با حواشی ساخت مسکن در داخل کشور توسط چینی‌ها، اظهار داشت:
از نظر ما در داخل کشور هم دانش ساخت مسکن را داریم و به راحتی می‌توانیم بیش از یک میلیون مسکن در سال تولید کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که انبوه‌سازان و شرکت‌های داخل کشور توان اجرای این کار را دارند، گفت:
وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارد هیچ دلیلی برای حضور شرکتهای خارجی در طرح تولید مسکن وجود ندارد.

*** مخالفت کمیسیون عمران مجلس با حضور چینی‌ها

رضایی کوچی با بیان اینکه کمیسیون عمران با حضور شرکتهای خارجی در این طرح مخالف است، بیان داشت:
این موضوع در کمیسیون مطرح شد و نظر اعضای کمیسیون این بود که روی شرکت‌های داخلی در کشور سرمایه گذاری کنیم؛ کما اینکه از نظر صنعتی سازی این شرکت‌ها مشکلی نداریم و می‌توانیم به رویه ساخت این واحد‌های ساختمانی نیز سرعت ببخشیم.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی‌های شرکت‌های داخل کشور، عنوان کرد:
ما قابلیت این را داریم که برای کشور‌های همسایه هم مسکن بسازیم؛ همچنین در زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی کشور‌های همسایه بازار مناسبی هستند و شرکت‌های ما باید در این بازار‌ها حضور پیدا کنند.

*** عملکرد برعکس برخی وزرا

به گزارش مجله انبار یدکی، رییس کمیسیون عمران مجلس در پایان، اظهار داشت:
متوجه شدیم که برخی از وزرا برعکس عمل می‌کنند؛ یعنی به جای اینکه فرصتی برای حضور ما در شرکت‌های همسایه فراهم کنند، برعکس شرکت‌های خارجی را آورده اند که برای ما مسکن بسازند.
کمیسیون عمران با این کار مخالف بوده چرا که معتقدیم تمام شرایط برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در کشور فراهم است.

انتهای پیام///

برچسب‌ها :